Zametacie stroje

Hako

Zametacie stroje značky Hako sa vyznačujú kvalitnou a  účelnou konštrukciou a prevádzkovéou spoľahlivosťou. Perfektné servisné služby sú samozrejmosťou.
Podlahové zametacie stroje Hako  sú dostupné v niekoľkých veľkostiach s rôznou zametacou šírkou a rôznymi typmi pohonu. Podľa spôsobu obsluhy rozlišujeme zametacie stroje ručne vedené Sweepmaster (Hamster) a zametacie stroje so sediacou obsluhou Sweepmaster (Jonas).