Kontakty

Sídlo spoločnosti :

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 42 46 911 74
e-mail: dubnica@unikont.sk
web: www.unikont.sk

IČO: 35 786 078
IČ DPH: SK2020256436

DIVÍZIA KOMUNÁL :

Vedúci komunálnej divízie/ Prokurista
Šupák Václav
+421 911 903 792
v.supak@unikont.sk

Obchodný manažér komunálna technika
Trefný Milan
+421 948 442 434
m.trefny@unikont.sk

Vedúci servisu komunálnej techniky
Poluch Ivan
+421 911 311 792
servis@unikont.sk

 

DIVÍZIA ČISTIACA :

Dispečer servisu čistiacej techniky
Robert Hellebrand
+421 911 311 783
dispecer@unikont.sk

Obchodný manažér čistiaca technika
Ing. Beňo Peter+421 905 815 907
p.beno@unikont.sk
   

 

ADMINISTRATÍVA :

Samostatná účtovníčka
Belovická Ľubica
+421 911 311 788
dubnica@unikont.sk

Asistentka
Adriana Prokopová
+421 948 700 856
unikont@unikont.sk

Fakturantka
Bc. Zuzana Felisová
+421 424 691 174
fakturacia@unikont.sk

pobočka Košice :

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r. o. – pobočka Košice
Areál UND-03 a.s.
Rastislavova 106
040 01 Košice
www.unikont.sk

Vedúci pobočky
Slavomír Gajdoš
+421 907 632 271
s.gajdos@unikont.sk