Spoločnosť TRILETY

V roku 1953 založil Heinrich Trilety obchodnú spoločnosť pre komunálne technické zariadenia.

Program predaja zahŕňal zametacie stroje, zariadenia na čistenie kanalizácie a vozidlá na odvoz odpadu. Dodávateľmi boli renomovaní nemeckí výrobcovia komunálnych vozidiel, s ktorými boli uzatvorené výhradné predajné zmluvy pre Rakúsko. Konkurenčná situácia si čoskoro vynútila myslieť na výrobu vlastných zariadení.

V roku 1968 bol získaný obchodný majetok, na ktorom bol v nasledujúcich rokoch vybudovaný dodnes existujúci, výrobný závod.

Od roku 1968 sa v tomto závode vyrábali vozidlá a stroje pre mestskú hygienu, predovšetkým na čistenie ulíc a kanalizácie, s pánom Clausom Triletym, synom zakladateľa firmy, ktorý bol medzitým príslušným spôsobom vyškolený.

Odvtedy sa názov TRILETY stal na komunálnom trhu čoraz obľúbenejším a dnes predstavuje medzinárodne inovácie, kvalitu, spoľahlivosť a čisté riešenia.

Produkty sú vyvíjané, vyrábané, testované a udržiavané v našej vlastnej továrni pomocou najmodernejších technológií. Náš sortiment zahŕňa zametače ulíc s kapacitou od 1,0 do 12 m³, umývacie stroje ulíc, špeciálne stroje ako čističe drážok koľajníc alebo vpustov, ako aj široký sortiment špeciálneho príslušenstva.                                                                                       

Našou najlepšou referenciou sú stovky spokojných zákazníkov.

s objemom zásobníka do 6,0 mᵌ

s objemom zásobníka od 6mᵌ do 10 000mᵌ