Stroje so sediacou obsluhou

Pre stredné plochy 3000-6000m2

Pre malé plochy 2000-4000m2

Pre veľké plochy 6000-30000m2