Stroje s kráčajúcou obsluhou

Pre malé plochy 50-1000m2

Pre stredné plochy 1000-3000m2

Pre veľké plochy 3000-6000m2