Posypové nadstavby

Posypové nadstavby – Sypač Vozoviek