Spoločnosť ABM TECHNOLOGY s.r.o. sa už od roku 1993 venuje výrobe, vývoju a predaju strojov a zariadení pre údržbu, stavby a opravy pozemných komunikácií. V súčasnosti je ABM TECHNOLOGY s.r.o. značkou tradície, kvality a spoľahlivosti, a to predovšetkým v oblasti komunálnych nadstavieb, ako pre vozidlá HAKO, Multicar, tak aj pre ďalšie automobily určené na údržbu a čistenie komunikácií námestí a verejných priestranstiev. Produkty ABM TECHNOLOGY zahŕňajú sypače vozoviek, snehové radlice, vodné cisterny, cestné zametače, umývacia a postrekové lišty, nadstavby na zvoz komunálneho odpadu alebo vysprávkovú súpravu vozoviek.

Radlice

Komunálne nadstavby

Cestné zametače

Agresívny kartáč

Posypové nadstavby

Lisovacie nadstavby

Vodné cisterny

Postrekové - umývacie lišty