Kontakt

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. - Centrála Dubnica

IČO: 35 786 078 IČ DPH: SK2020256436

Sídlo spoločnosti :

Murgašova 922/50 018 41 Dubnica nad Váhom

+421 42 46 911 74

Čistiaca divízia :

Ing. Juraj Mikloš

Vedúci divízie čistiacej techniky

+421 911 311 783

j.miklos@unikont.sk

Komunálna divízia :

Trefný Milan

Obchodný manažér komunálna technika

+421 948 442 434

m.trefny@unikont.sk
Ing. Jana Rybanská

Podpora predaja

+421 948 700 856

j.rybanska@unikont.sk
Poluch Ivan

Vedúci servisu komunálnej techniky

+421 911 311 792

servis@unikont.sk

Dispečing :

Poluch Ivan

Dispečer pre komunálnu techniku

+421 911 311 792

servis@unikont.sk
Ing. Juraj Mikloš

Dispečer pre čistiacu techniku

+421 911 311 783

j.miklos@unikont.sk

Administratíva :

Ľubica Belovická

Hlavná účtovníčka / personalistka

+421 911 311 788

dubnica@unikont.sk
Ing. Veronika Kumpánová

Účtovníčka

+421 918 539 658

uctaren@unikont.sk
Ing. Jana Rybanská

Podpora predaja

+421 948 700 856

j.rybanska@unikont.sk

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r. o. – pobočka Košice

pobočka Košice :

Areál UND-03 a.s. Rastislavova 106 040 01 Košice

+421 907 632 271

Čistiaca divízia :

Tomáš Lukačik

Obchodný zástupca čistiaca technika Východné Slovensko

0905815907

t.lukacik@unikont.sk

Komunálna divízia :

Slavomír Gajdoš

Obchodný manažér komunálna technika

+421 907 632 271

s.gajdos@unikont.sk
Tomáš Lukačik

Obchodný zástupca pre Kosačky AS Motor Východné Slovensko

0905815907

t.lukacik@unikont.sk

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. - Servisné stredisko Bratislava

Servisné stredisko Bratislava:

Vajnorská 135, Bratislava

+421 911 311 792

Servis :

Poluch Ivan

Vedúci servisu komunálnej techniky

+421 911 311 792

servis@unikont.sk