KONTAKTY


Sídlo spoločnosti :

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 42 46 911 74
e-mail: dubnica@unikont.sk
web: www.unikont.sk

IČO: 35 786 078
IČ DPH: SK2020256436

 DIVÍZIA KOMUNÁL :

Titul  Priezvisko a meno       Mobil       E-mail Funkcia
          Šupák Václav +421 911 903 792   v.supak@unikont.sk             Vedúci komunálnej divízie/ Prokurista    
   Trefný Milan +421 948 442 434    m.trefny@unikont.sk    Obchodný manažér komunálna technika
   Poluch Ivan +421 911 311 792   servis@unikont.sk Vedúci servisu komunálnej techniky


 DIVÍZIA ČISTIACA :

Titul  Priezvisko a meno Mobil E-mail               Funkcia             
    Juraj Grúlik             +421 911 311 783    dispecer@unikont.sk
Dispečer servisu čistiacej techniky        
Ing.  Beňo Peter +421 905 815 907   p.beno@unikont.sk Obchodný manažér čistiaca technika
   Goldschmidt Erik +421 911 311 709   e.goldschmidt@unikont.sk     Obchodný manažér čistiaca technika
 

ADMINISTRATÍVA :

Titul
 Priezvisko a meno       Mobil             E-mail               Funkcia 
   Belovická Ľubica +421 911 311 788      dubnica@unikont.sk             Samostatná účtovníčka                 
Bc.  Kiačiková Jana +421 948 700 856   unikont@unikont.sk
Administratíva/fakturantka

 

pobočka :

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r. o. – pobočka Prešov
Petrovianska 266/34
080 01 Haniska, okres Prešov
e-mail: presov@unikont.sk
www.unikont.sk


Titul  Priezvisko a meno Mobil E-mail Funkcia
    Slavomír Gajdoš +421 907 632 271      s.gajdos@unikont.sk Obchodný manažér komunálna technika
   Tomáš Bačinský +421 919 408 509   t.bacinsky@unikont.sk       Obchodný referent