Pre malé plochy 50-1000m2

Scrubmaster B45

Scrubmaster B30

Scrubmaster B12

Scrubmaster B8